Yazıcı Sürümü

2011 NİSAN AYI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI KARARLARI


30.04.11, Cumartesi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI KARARLARI

(NİSAN -2011)

1- Hizmet içi eğitimin daha yaygın hale getirilerek din görevlilerinin eksikliklerinin giderilmesi, harcırah ve yollukların zamanında ödenmesi konusunda çalışma yapılması,

2- Hizmet içi eğitim kursları düzenlenirken personelin hizmet yılı dikkate alınarak planlama yapılması,

3- Mahallinde veya eğitim merkezlerinde yapılan hizmet içi eğitim kurslarına katılan personelin bilgilerinin personel bilgi sistemine ve kişisel dosyasına kaydedilmesi,

4- DİB tarafından yapılacak sınavların, diğer sınav (AÖF, KPSS vb.) tarihleriyle çakışmayacak şekilde planlanmasına özen gösterilmesi,

5- Cami derslerinin yaygınlaştırılması, camilerde sürekli ders veren görevlilerin tespit edilerek belgesiz olan cami görevlilerine belge verilmesi,

6- Kur?an Kurslarında, görevlilerin ve kursiyerlerin çocukları için kreş ve benzeri hizmetlerin sağlanması hususunda çalışma yapılması,

7- Kadın personelin eğitim merkezlerinden daha etkin yararlanması konusunda çalışma yapılması,

8- Eğitim merkezlerinden sözleşmeli personelin de yararlandırılması,

9- Hac ve umre programlarında görevlendirilecek personel için aranan şartların objektif ve süreklilik arz edecek şekilde düzenlenmesi,

10- 2010 yılında tecrübe kazandırmak amacıyla umre yaptırılan ancak kontenjan eksikliği nedeni ile hacda görevlendirilemeyen personele hac görevlendirmelerinde öncelik verilmesi,

11- MBSTS sonuçlarına göre hacda ve umrede görevlendirilecek personelin hiç gitmeyenlerden başlayarak hizmet yılı esasına göre değerlendirilmesi,

12- İl müftülüklerince, umrede görevlendirilecek personelin, il ve ilçelerin personel sayısıyla orantılı bir şekilde teklif edilmesi,

13-Haftalık ve yıllık izinlerin genel mevzuat çerçevesinde uygulanmasının sağlanması,

14- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 178. Maddesi (b) bendinde belirtilen fazla çalışma saatlerinin (bekçi, aşçı, kaloriferci) unvanlara göre belirlenmesi,

15- Müktesebinde imam-hatiplik olan genel idare hizmetinde çalışanlar içinde Ek-5 formuna benzer düzenleme yapılması, mükteseplerine geçişlerinin engellenmemesi konusunda çalışma yapılması,

16- İmam-hatip müktesebi olup da tek kadrolu camilerde müezzin kayyım olarak görev yapanların kadrolarının mükteseplerine uygun hale getirilmesi,

17- Din Hizmetleri Uzmanlığı?nın, Genel İdare Hizmetleri sınıfından Din Hizmetleri sınıfına geçirilmesi,

18- Becayiş hakkının aynı grup cami ve aynı kariyer basamağında olanlar için uygulanmaya devam edilmesi,

19- Yardımcı hizmetler sınıfı tarafından yürütülen hizmetlerde (güvenlik, temizlik vb.) hizmet satın alımının yaygınlaştırılması,

20- Yeterlik Sınavlarının ihtiyaçlara göre tekrarlanması,

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR Mehmet BAYRAKTUTAR

Kurum İdari Kurulu Başkanı Kurum İdari Kurulu Başkan V.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Başkanı

Dr. Ekrem KELEŞ Ali BAYIR

Kurum İdari Kurulu Üyesi Kurul Raportör Üyesi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Mevzuat ve

Toplu Sözleşme Sekreteri

Bu haberi 2539 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR