Mehmet Ali Omurca

Mehmet Ali Omurca

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)
mehmetaliomurca@diyanetsen.org.trYazıcı Sürümü

İnsan Ümit ve İdealleri İle Yaşar


17.05.11, Salı

Sevgili Meslektaşlarım;

Bilindiği üzere 12-13 Şubat 2011 tarihinde Diyanet-Sen Genel Merkezimizin 4. Olağan Genel Kurulunu bir bayram havası içeresinde gerçekleştirdik. Sendikamızın Genel Kuruluna katılımlarından dolayı tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum.

Sendikamızın kuruluşundan bu güne kadar hizmet eden tüm meslektaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Rahman-ı Rahmete kavuşan Genel Başkanımız Ahmet YILDIZ’a ve vefat eden diğer gönüldaşlarımıza Cenab-ı haktan rahmet diliyorum.Kongre süresince iki gün meslektaşlarımızın yüzlerindeki güzellik, adeta tebessümlerine yansımıştı. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin ne anlama geldiğini yapılan hoş sohbetlerden anlamak mümkündü. Bu beni çok memnun ettiği gibi sizleri de memnun ettiğine olan inancım tamdır.

Din Görevlisinin toplum içeresinde farklı bir konumu vardır. Din görevlisi toplumun çok değer verdiği bir hizmeti yürütmektedir. Öyle ise din görevlisinin sadece cami de değil her işinde olduğu gibi sendikal faaliyetlerinde de farklı bir üslup ve tarz sergilemesi gerekir. Bizim sendikal anlayışımız medeniyet sevdamızın öncülerinin bıraktığı izleri, o izlerden yararlanarak sendikamızı daha ileriye götürmek için var gücümüz ile çalışmaktır. Sendikal anlayışımızda nemelazımcılık yok, “bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın yok” ,Sendikacılığı kahrolsun!-yaşasın! zihniyetine endeksleyen bir anlayışın içinde olamayız. Sorun üretmek değil sorun çözmek için gayret göstereceğimizi ifade etmek isterim.

Küreselleşme, teknolojik buluşlar, bilgi ve iletişim ağının yaygınlaşması ve medya merkezli kitle iletişim araçlarının hayatımıza yoğun bir şekilde girmesi toplumsal dokusuyla birlikte değer algısını da değiştirmiştir. Bu değişim süreci sendikacılık anlayışını ve faaliyetlerini de etkilemektedir. Başta Genel Başkanımız olmak üzere yeni seçilen arkadaşlar ile çağın gereğine uygun vizyoner ve proaktif sendikacılık anlayışını gerçekleştirmenin gayret ve çabası içersinde olacağız. Bu anlam da takım çalışması ve birliktelik ruhu ile aşamayacağımız engel yoktur; bizim tek engelimiz nefsimizdir.

Güçlü kalabilmek için bizi farklı kılan ve varoluşumuzu besleyen milli ve manevi hassasiyetimizi yüreklerimiz de hep canlı tutmalıyız. İnsan ümit ve idealleriyle yaşar. Büyük ve önemli işleri başarma düşüncesi ve bu önemli hedefe varmak arzusu içinde yola çıktık. Ümit idealler, aşk ve şevk insana çalışma azmi ve heyecanı verir ki bu da başarının kapılarını açar. Ümitsizlik ise ilerlemeye ve başarıya engel teşkil eder.

Sendikamız için taşıdığımız ideallere ulaşmak için el ve gönül birliği içerisinde çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allaha Emanet ediyorum.

Rabbim Yar ve Yardımcınız Olsun…

Bu haberi 3811 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR