TümüDuyurular

Bülten Aboneliği

Ahmet Yıldız Köşesi


Şube web sitelerine ulaşmak için tıklayınız...
Yazıcı Sürümü

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Bilgilendirme Duyurusu


15.02.17, Çarşamba

  10.Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilecektir. Aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramayacak ve giremeyecektir. Bu sınavdaki başarısına dayalı olarak sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde kendisine sağlanan haklar geri alınacaktır.

V- SINAV SÜRESİ, SORU SAYISI ve DEĞERLENDİRME

 1. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan test uygulanacaktır.
 2. Sınav süresi 90 dakikadır.
 3. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
 4. ÖSYM tarafından veya yargı kararı ile iptal edilen sorular, tüm adaylar için değerlendirme dışında bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
 5. Adaylar, testteki soruların cevaplarını sınav kitapçığının ilgili alanında işaretleyeceklerdir. Kitapçıkların tüm sayfaları ÖSYM’de taranacak, sayfa görüntüleri üzerinden görüntü işleme yöntemleriyle adayların işaretleri belirlenecek ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adaylara ayrıca cevap kağıdı verilmeyecektir.

VI- SINAV KONULARI

SIRA

SINAV KONULARI

1

Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

2

Tefsir

3

Akaid ve Kelam

4

Fıkıh ve İlmihal

5

Hadis

6

Siyer ve İslam Tarihi

7

Dinler ve Mezhepler Tarihi

VII- KAYNAK ESERLER

SIRA

KİTAP ADI

YAZAR ADI (YAYINEVİ)

BASKI VE BASIM YILI

1

Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri

Komisyon (DİB Yayınları)

5. Baskı, Ankara, 2014.

2

Tefsir Usulü

Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU

(TDV Yayınları)

22. Baskı, Ankara, 2012.

3

İlmihal I. ve II. Ciltler

Komisyon (TDV Yayınları)

21. Baskı, Ankara, 2013.

4

Hac İlmihali

Doç. Dr. İsmail Karagöz, Mehmet Keskin

Doç. Dr. Halil Altuntaş,(DİB Yayınları)

10. Baskı, Ankara, 2013.

5

Haccı Anlamak

Dr. Ekrem KELEŞ, Prof. Dr. Bünyamin ERUL, (DİB Yayınları)

10. Baskı, Ankara, 2012.

6

Dini Kavramlar Sözlüğü

Komisyon (DİB Yayınları)

5. Baskı, Ankara, 2010.

7

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM

(DİB Yayınları)

8. Baskı, Ankara, 2014.

8

Hadis Usûlü

Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV)

12. Baskı, Ankara, 2013.

9

Riyazü’s-Sâlihîn–Metin ve Çeviri

Ebû Zekeriyya en-Nevevî (DİB Yayınları)

2. Baskı, Ankara, 2013.

10

Yaşayan Dünya Dinleri

Komisyon (DİB Yayınları)

3. Baskı, Ankara, 2010.

11

Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi

Davut KAYA (DİB Yayınları)

6. Baskı, Ankara, 2014.

12

Diyanet İslam Ansiklopedisi

TDV Yayınları

VIII- SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

 1. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
 2. Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye yapacaklardır.
 3. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye yapacaklardır.
 4. Sınav soru ve sonuçlarına itiraz edecek adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılacaktır.
 5. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

IX- İLETİŞİM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

Adres: ÖSYM 06800 Bilkent / ANKARA

Telefon: 444 6796(OSYM) (Çağrı Merkezi)

Diyanet İşleri Başkanlığı

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Telefon: (0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haberi 3375 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR