Mehmet Yaman

Mehmet Yaman

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme)
mehmetyaman@diyanetsen.org.trYazıcı Sürümü

Sendikamızın Vitrini Olmak, Ortak Gayemizdir


12.03.13, Salı

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Hepinizi Cenap-ı Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Bu büyük toplantımız genelde ülkemize, özelde sendikamıza hayırlar getirsin. Amin

Diyanet-Sen’imizin ülkesindeki Eğitim ve Sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcı kardeşlerim. Sizlerle bu toplantıyı gerçekleştirme fırsatını bahşeden Rabbime hamlediyorum.

Diyanet-Sen bir markadır, bir misyondur, bir öncüdür. Dünya’da kurulan ilk din görevlisi sendikasıdır. Kökü efendimize (s.a.v) dayanan bir erdemliler hareketi ve faziletliler yeminidir.

Kanaat önderleri olan kardeşlerim.

Sendikamızın görev dağılımında, Eğitim ve sosyal işlerden sorumlu olan kardeşlerim.

Tüzüğümüze göre vazifemiz şunlardır;

Görevimiz, üstlendiğimiz vazife, sendikamızı temsil etmek, vitrini olmak vazifesidir. Diyanet-Sen ‘in dış yüzüdür. Eğitim ve sosyal işler. Eğitimli insanlar sosyal olurlar. Görev ve sorumluluk bilincini en güzel şekilde yerine getirenler, kısacası vazifesini yerine getirenler örnek insanlardır.

Şubelerimizin vitrini olan sonra sendikamızı her platformda en güzel şekilde temsil etmeliyiz.

Hayatımıza hangi sıfatlarla devam edersek edelim, hepimizin görevleri hepimizin sorumlulukları var. Görev kişiye başkası tarafından verilir, sorumluluk ise verilen göreve ek olarak kişi tarafından alınır.

Sorumluluk alan bir insan aynı zamanda iyi bir görev insanıdır, diyebiliriz. İnsana değer verdiğimiz oranda, görev görev ve sorumluluklarımız önem kazanır. İnsana ve doğaya zarar vermeden adaletten, hoşgörüden doğruluktan ayrılmadan görev ve sorumluluklarımızı bilerek hayatı daha da kolaylaştırmak elimizdedir. Sendikalar, toplumsal ve ekonomik işlevleri olan kuruluşlardır. Bir ülkeden sendikal hak ve özgürlüklerin varlığı demokrasinin düzeyini belirlemedektedir. Üyelerimizin eğitimlerinden (seminer ve kurs) sizler sorumlusunuz. Onun için bilgili olmak gerekir. Son çeyrek asır sivil toplumun kurulup gelişme yılları olmuştur.

Onun için;

Bilgili sendikacılık

Ekip çalışması

Gündemli Toplantılar

Teşkilat çalışmalarını planlamalı

İlçe temsilcileri ile koordineli çalışmalıyız

Teşkilat üstlerini kontrol etmeliyiz.

Yerinden üyelik sistemini güncelleştirmeliyiz.

Kadın komisyonları kurmalıyız.

İş yeri komisyonlarını aktif hale getirmeliyiz.

4688 sayılı 6002 657, 633 (eski hali) yönetmelikler tüzükler vs. en iyi şekilde bilmemiz gerekir. Bilgili insan cesur insandır Allah cc. Değerlerimizi bilmek istiyorsanız, sizi nerede istihdam ettiğine bakınız. Allah CC hamdolsun en güzel yerdeyiz hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu?

Saygıdeğer arkadaşlar sizler sendikamızın yüz aklarısınız illerinizde yaptıklarınız yönetim kurulu toplantılarınıza en güzel şekilde hazırlanmalısınız. Bir önceki toplantıdan bu güne kadar geçen sürede yaptığınız işleri rapor edin. Sendikalarımızı en güz<el şekilde temsil edin. Üyelerimiz<in iyi ve kötü günlerinde haberdar olun, yönetimi bilgilendirin. Üyelerin yanında olun. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirin. Üyelerimizle diyaloğunuzu sürdürmek, sinerji oluşturur. Moral ve motivasyonu yükseltir. Moral ve motivasyonu yüksek olanlar kendisi ve çevresi ile barışık olurlar. Kendimizi üyelerimizi hizmetkar bilin. Onları dinleyelim çabuk karar vermeyelim. Yönetimle tartışıp öyle karar verelim. Üyelerimize balık tutmasını öğretilim ilk evvel kendileri haklarını alabilmeli, daha sonra hukuk yoluyla problemler çözmeye çalışmalıyız, kendimizi hiçbir zaman başkanlığımızı alternatifi olarak görmemeliyiz . Çözüm odaklı kurumumuza yardımcı olmalıyız. İl yöne timi şube olarak ayda en az iki kere gündemli toplanmalıyız. Önemli bir gündem olmasa bile aramızdaki sinerjiyi geliştirmeliyiz. İlçe yönetimleri ile iki ayda bir toplanmalıyız.

Arkadaşlarımızın birbirlerini tamamlamasına vesile oluruz.

Mini il divan toplantıları ile sendikamızın vizyonunu geliştirmeliyiz. Önümüzdeki yıllarda neler yapabiliriz, tartışmalıyız ve bu anlamda elde ettiğimiz bilgi ve tecrübemizi, üyelerimizle mutlaka paylaşmalıyız. Çünkü bir üye sendikasına neden niçin üye olduğunu, sendikasının misyon ve vizyonunun ne olduğunu , genel merkezin yapmış olduğu faaliyet ve etkinlikleri bilmesi ve anlaması gerekir, yani bilinçli ve şuurlu üye ancak eğitimle olur, onun için bu sorumluluk birinci derecede bizim alanımız ve bu sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeliyiz.

Kıymetli arkadaşlar

Allahu teala’ ya (c.c) hamd ederek söylüyorum. Rahmetli Genel Başkanımızın yıllarca dillendirdiği Diyanet TV ,Diyanet Akademisi, Teşkilat yasası, Özerk Diyanet, Seçilmiş Başkan. Etkin din görevlisi vs. hedefleri teker teker gerçekleşiyor.

Teşkilat yasası çıktı,40 bin imza topladık, yasayla beraber Diyanet TV yayın hayatına başladı. Seçilmiş başkan’ bundan sonra Diyanet İşleri Başkanları seçimle iş başına gelecekler.

26-27 Ocak Abant toplantısında Devlet Personel Başkanlarının yapmış olduğu ‘’Kamu Personel Sisteminin sorunları, çözüm önerileri ve2023 vizyon çalıştayı’’ toplantısının 3. Grubunda kabul edilen Diyanet Akademisi yakında kurulacak. Bizden 10 gün sonra Diyanet İşleri Başkanımız da bu konuyu dillendirdi. Sevindirici bir hadise teşkilat yasasıyla ihdas edilen kadrolarla başkanlığımız 10 bin kadro kazanmış oldu. Yönetim kurulumuz sizlerden aldığı yetkiyi ve bizlere duyulan güveni boşa çıkartmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin öncelikle dualarınıza ve desteklerinize ihtiyaç var.

Kendinizi başkaları ile kıyaslamayın. Arkanıza değil, daima ileriye bakın. Üyelerimizin veya ilçe temsilciliklerimizin ( bazılarının) diğer sendikaları sizlere anlatmasına fırsat vermeyin. Sizler öncüsünüz, Kıymetinizi bilin. Onlar sizi taklit ediyorlar, Bizim dışımızdaki sendikaların tümü bizi taklit ediyorlar. Hepsi bizden sonra kuruldular. Sizler Dünya’ya mal olmuş 65 bin kişilik bir sendikanın ve 700 bin kişilik bir konfederasyon olan Memur-Sen ‘in temsilcilerisiniz. Bizler sizlerle iftihar ediyoruz. Rabbim utandırmasın. Amin.

Değerli Meslektaşlarım;

Sizlerden ve gittiğiniz illerdeki arkadaşlarımızdan şunu bekliyoruz. Farkındalık oluşturmanızı, değerinizi bilmenizi, mahallenin, köyün, beldenin, şehrin kanaat önderleri olduğunuzu unutmayın.

Türkiye’de cübbe giyen bir kurumun mensubu ve ayrıca haftada en az bir kez insanlara vaaz ve hutbe irat etme imkânı bulan bir kişi olduğunuzu. Bunlar önemli görevlerdir. Bütün bu vazifelerimizi yaparken bilgili ve donanımlı olursak, kendimizi yetiştirirsek özgüvenimiz artar, hizmet kalitemiz artar. Cemaatimizle ve en önemlisi kendimizle barışık oluruz.

Konumuz itibari ile illerinizde, sendikamızın sosyal olması, dışa açılan penceresi sizlersiniz, sizler şubelerimizin diğer kurumlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi, ziyaretlerin yapılması, farklı gruplarla irtibatın sağlanması ve üyelerimiz sendikal bilince sahip olması için şubelerinizi harekete geçirmelisiniz. Gönderdiğimiz dergi , broşür, afişleri zamanında hedef kitlemize (üyelerimize- personele ) yetiştirelim.

Yaptığınız ve yapacağınız projelerinizi Şube Yönetim kuruluna gündem olarak getirin ve tartışın. Neticesinde karar defterinize alarak uygulayınız. En kısa zamanda olayın önemini ve semeresini göreceksiniz inşallah.

Diyanet-Sen olarak Memur-Sen’e bağlı diğer sendikalarımızı mutlaka ziyaret edin, onlarla tanışın, onlar sizi tanısın. İlinizde bir güç oluşturun. Bunun neticesinde ’de çok güçlü olduğunuzu hissedeceksiniz.

Kıymetli Arkadaşlarım

Memur-Sen ve Diyanet-Sen olarak üyelerimiz 2009 yılı 5 Martından beri Şekerbank+ SBN+ Grup Marmara sigorta ile anlaşarak, kazalara karşı ferdi kaza kapsamına aldık. Diyanet-Sen 2009 yılında Mardin’de şehit edilen Hacı Kazım Özen’le başlayan süreçte, şimdiye kadar 35 arkadaşımıza vefat çeki ödedik. 15 arkadaşımıza da kaza çeki ödedik. Vefat eden 2 üyemizde (Adana-Tokat) Şekerbank Kredi Kartı olduğu için 25 bin TL ödedik. Bu yıl anlaşmayı 2 yıllık alarak tekrar 5 Mart itibari ile yeniledik. Şekerbank kullanalım, arabalarımızın zorunlu trafiğini, istersek kaskosunu buradan yaptıralım.

Hiç birimiz yaptığımız bir olayın kötü neticesini düşünmeyiz. Allah vermesin. Hepimize iman ve Kur’an nasip etsin, geride kalan evlatlarımızın bir nebze rahat etmeleri için bu imkânlardan yararlanalım. Zor durumla olan bir arkadaşımıza ne kurumumuz ne de devletimiz böyle bir yardımda bulunuyor. Bizler sosyal sendikacılık anlayışı ile bunu gerçekleştirelim. Bu hususta beni her zaman araya bilirsiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diler. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Amin

Bu haberi 3608 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR