Cebrail Yakışır

Cebrail Yakışır

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim)
cebrailyakisir@diyanetsen.org.trYazıcı Sürümü

Türkiye'nin Fotoğrafı Burada


12.03.13, Salı

Ülkesi ve Milleti için fedakar ,fedakar olduğu kadar kanaatkar, aynı zamanda da cefakar siz değerli başkanlarım. Hepinizi saygı, sevgi ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Diyanet-Sen’imizin Büyük Türkiye Buluşmasına hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Evet bugün Diyanet-Sen için tarihi bir gün. Türkiye’nin fotoğrafı burada, bu fotoğraf karesinin temelini atan, Mekan cennet Merhum Genel Başkanımız Ahmet Yıldız’ı bir kez daha rahmetle anıyor. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin…

Sendikamızın bu günlere gelmesine vesile olan, emeği geçen Rahmet-i Rahman’a kavuşan diğer meslektaşlarımızı da rahmetle , minnetle yad ediyor, hayatta olanlara da sağlık, sıhhat diliyorum. Şu an Dünya’nın farklı yerlerinde zülme karşı direnen ve cihad eden din kardeşlerimizi rabbim muvaffak eylesin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu dua ve temennilerle proğramımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını Cenab-ı haktan niyaz ediyorum.

Değerli Başkanlarım

Globalleşen dünyada insanların birey olarak hak ve menfaatlerini iyi korumadığını, seslerini gür bir şekilde duyuramadıklarını görmekteyiz. Buda gösteriyor ki haklarımızı bilmek tek başına yetmiyor, onu kullanmak en az bilmek kadar önemlidir. Haklarımızı kullanmanın yolu birlikte hareket etmekten ve örgütlenmekten geçiyor. İşte bunun için neden sendika sorusuna da cevap bulmuş oluyoruz.

Sendika ; Bir kitle örgütü ,aydınlar hareketi ve çalışanların birliğini etkin bir güce dönüştüren mekanizma olup memurların çalışma yaşamına ilişkin sorularını çözmek , ortak çıkarlarını , haklarını korumak ve geliştirmek için kurulan sivil toplum kuruluşları ve hak arama örgütleridir.

Sendikalı olmak, her şeyden önce yalnızlıktan kurtulmak demektir.

Sendikalı olmak, sendikaya üye olan binlerce kişinin gücünü yanına almak demektir.

Sendikalı olmak, birlikte o ortak iradenin şarkısını söylemektir.

Sendikalı olmak, Çözümde bende varım , benimde söyleyecek sözlerim var demektir.

Evet bir avuç idealist insan Ahmet Yıldız’ın önderliğinde Türkiye’de mesaisinin başlangıç ve bitiş tarihi saatle tespit edilmeyen ,günün her saatinde göreve veya hizmete çağrılması mümkün olan tek memur kesimi olan din görevlilerinin , sosyal ve özlük haklarını savunmak , hukuki çerçevede birliği oluşturmak , daha etkili ve verimli hizmet sunabilmelerini sağlamak için 18 ağustos 1998’ de Din-Gör-Sen’i ile Dünya’ da ilk Din Görevlileri Sendikasını kurdular . DİB ‘ deki bürokratlar Diyanet te sendika olur mu tartışmasını yaşarken, Ahmet Yıldız ve Ekibi İstanbul- Ankara arası mekik dokuyarak, gece gündüz demeden, meclis koridorlarında çalışıp yasal zemini oluşturmaya çalıştılar. Nihayet 15 Mayıs 2001 yılında TBMM’de 11. Hizmet kolu olarak ‘’Diyanet ve Vakıf Hizmetleri ‘’ eklenerek yasalaştı.

Daha sonra ‘’Birlikten Kuvvet Doğar ‘’ düsturundan hareketle Din-Bir-Sen ile 2002 yılında birleşme gerçekleştirildi, ve bu birliktelikten Büyük Güç , Diyanet-SEN kuruldu.

Her şeyden önce din görevlisiyiz anlayışı ile manevi ve kültürel mirasımıza bağlı kalarak , ilkeli ve dürüst bir çalışma ile 2004 yılında ilk yetkiyi alarak Memur-Sen’in de Besmelesi olarak tarihe geçti. Yetkili olmak daha etkin, verimli , güçlü olmak ve muhattap kabul görmek demektir. Onun için Diyanet-Sen aldığı bu ağır sorumluluğun farkında olarak, Din görevlileri ve vakıf çalışanlarının hak ettiği yerde olması için onurlu bir mücadele sergiledi. Peki ne istedik, ne oldu ve ne istiyoruz?

Ne istedik ?

DİB ve vakıf çalışanlarının sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini istedik.

DİB ‘ de çalışan 60 bin personelin yetersiz olduğunu , bu sayının arttılmasını istedik.

DİB Teşkilat yasasının çıkarılmasını istedik

Kuran Eğitimine konan engellerin kaldırılmasını istedik,

Vekil imamların kadroya geçmesini istedik

Sözleşmelilerin kadroya geçmesini istedik,

Toplumsal sözleşmeye ve toplu sözleşmeye EVET dedik

Yaz Kuran Kurslarına ek ders istedik

Cami derslerinin yaygınlaşmasını istedik,

Fahri Kuran Kursu Öğreticilerinin kadroya geçmesini istedik,

Diyanet TV açılmasını istedik,

Dini bayramlarda mesai ücretinin verilmesini istedik.


Peki istedik te ne oldu? Evet bu isteklerimizin hepsi teşkilatımızın verdiği destekle ,gerçekleşti ve başardık.

Şimdi Ne İstiyoruz?

Vesayetçi ve darbe ürünü yasaların tamamının kaldırılmasını istiyoruz.

75 Milyon İnsanımızın alkışlayacağı sivil bir anayasa istiyoruz.

İnanç önündeki bütün engeller, özellikle Başörtüsü önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

Memura siyaset yasağı kaldırılmasını istiyoruz,

Hastanelere din hizmeti sunulsun istiyoruz.

Özerk Diyanet ,Seçilmiş başkan istiyoruz.

TSK ‘da Din subayı olmasını , istiyoruz.

Kürsü dokunulmazlığını istiyoruz,

Diyanet Akademisinin biran önce açılmasını istiyoruz.

Diyanet radyosunun kurulmasını istiyoruz.

Resmi nikahı Müftüler de yapabilsin istiyoruz.

Vakıf çalışanlarına eşit imkanlar verilsin istiyoruz,

Milli bayramlar ve hafta sonu tatili için mesai ücreti istiyoruz.

Bizler hakkımızı istiyoruz. Dün hep beraber birlikte başardık… Bu başarımız bugün’ün ve yarının da teminatı olacaktır.

Değerli arkadaşlar;

Sendikamızın Basın ve iletişimden sorumlu Başkan yardımcısı olarak görevlerimiz nelerdir?

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili yasalarla ,tüzük ve mevzuatı takip ederek değişiklik ve gelişmelerden teşkilatı zamanında haberdar etmek.

Sendikanın temsili , tanıtım ve basınla ilişkilerini geliştirmek,

Basın yayın takip ederek dokümanları toplamak , basın bildirilerini hazırlamak , tedbirler almak kitap dergi gazete çıkarmak , sendikayı tanıtmak , değişik basın ve yayın kuruluşları ile iletişim içinde olmak.

Biz sendikamızın , adeta kalp görevini üstlenmiş bulunmaktayız.

Basın ve iletişim, sendikanın, yaşayıp yaşamadığını gösteren fotoğraf karesi ve en önemli ışık yoludur.

Günümüzde iletişim teknolojilerdeki hızlı gelişim ve buna bağlı yeni iletişim düzeni toplumların çok yönlü ve çok boyutlu etkilenmelerine neden olmuştur. Söz konusu değişim , ülkelerin ekonomik, politik ve ideolojik yapılanmalarına da etki etmiş, Coğrafi sınırlar bir anlamda eski değerlerini yitirmiş, iletişimde mesafe olgusu da yeni boyutlar kazanmış , uzaklar yakınlaşmıştır.

Çağdaş toplumlarda olduğu gibi maalesef bizim toplumumuzda da insanlar birbirlerinden kopuk parçalar gibi yaşamaya başlamışlar. Onun için kitle iletişim araçlarının önemi daha büyük ve anlamlı olmuştur. Ülkemizde yasama , yürütme ve yargıdan sonra medya dördüncü güç olarak kabul edilmektedir. Bunun için rakiplerimize üstünlüğümüzü sürdürmek ve aradaki farkı daha da açmak için kitle iletişim araçlarını çok iyi kullanmamız gerekir.

Sosyal yapı içerisinde herkes, iletişime ihtiyaç duyar, çünkü iletişim, insanların birbirlerini anlamaları için gerekli olan köprüdür. Bu köprünün sağlam ve uzun ömürlü olması için , sosyal ilişkileri kuran tüm iletişim kurallarımızın çok açık ve net olması gerekir.

Değerli Meslektaşlarım

Din görevlisi üstlenmiş olduğu misyon, topluma önder, topluma ışık tutan ve topluma en yakın doktor olduğu için toplumda saygın bir konumu vardır. Bununla beraber bizler din görevlileri içerisinde , seçilen ve saygı duyulan seçilmiş lider konumunda kişileriz. Onun için her davranışımız , hal ve hareketlerimiz , rehberimizin davranışı gibi , onun sünneti ile şekillenmesi gerekir.

Ünlü düşünür Deprea ( DİPRİ) liderde bulunması gereken özellikleri söyle sıralamıştır;

Güçlü bir vizyon sahibi olmak,

Çevreyi iyi tanımak, Motivasyon yeteneği olan, Sistemli ve birlikte düşünmeyi bilen, Sosyal ilişkilerde cesareti olan, Duygularını denetleye bilen, enpati göstere bilen, karakterli olan, şeklinde sıralamıştır.

Bizler yaşadığımız sosyal çevrede en önemli kişileriz. Bu farkındalığımızı , sendikal örgütlenme kültürüne ve bilincine katkı sağlamamız için , nasıl olmamız gerekir.

Bilgi , ilgi ve algımızın çok iyi olması , çekici sebepleri iyi tespit etmemiz gerekir.

Toplumun sosyolojik dokusunu iyi analiz etmemiz gerekir,

Muhatabı iyi tanıyıp, ona göre teşhis koymamız gerekir,

Karşındaki kişiye saygı göstererek kişiliğini fark ettiğimizi göstermemiz gerekir.

Eleştirilere açık olmamız , eleştiriyi saygı ve hoşgörü içerisinde değerlendirmemiz gerekir.

Sendika içi demokrasiyi güçlendirmemiz gerekir,

Her alanda referans alınan , etkin saygın hizmetler sunmamız gerekir.

Kısacası sendikasının , ilkelerini özümsemiş , eğitim ve kültür se seviyesi yüksek , kendisiyle ve toplumla barışık, beşeri ilişkilerde topluma öncü , elindeki verileri en iyi kullanarak sorunlara pratik çözümler ürete bilen, sinirleri alınmış güzel bir insan olarak, farkındalığımızı ortaya koymamız gerekir.

Değerli Başkan Yardımcıları

Ademoğlunun derdini , istek ve dileklerini ,şikayet ve arzularını uğradığı haksızlık ve zulümleri, başkalarına aktarım bildirmesi için, Yüce Allah bizlere dil nimetini, konuşma haykırma kabiliyetini, vermiştir. Aynı şekilde bu talepleri işitmemiz için bizlere kulak yani işitme nimetini vermiştir.

Bizlere bahşedilen bu nimetler, çevremizdekilerine yakınımızdakilerine ulaşa bilmemizi, onlarla karşılıklı iletişim kurmamızı sağlarken, uzakdaki insanlarla iletişimizi sağlamaya yetmemektedir. İşte uzaktakilerle ilişkileri yakına getirecek bu iletişimi, karşılıklı sağlayacak basın ve yayın organlarıdır.

Basın dar anlamıyla, sadece dergi ve gazeteleri kapsamaktayken, geniş anlamda, belirli zamanlarda basılıp, her çeşit haber ve fikirleri topluma ulaştıran tüm yayın ürünleridir. Bunun için, basınla sıcak ilişkiler içerisinde olmamız önemli.

Hedef kitle ile iletişimle etkinin yanında, toplumda da etkin olabilmemiz için, toplumsal iletişim içinde olmamız gerekir. Bu iletişimi sağlarken, farklı medya organlarını kullanmamız lazımdır.

Basınla çalışırken , haberi zamanında girmeliyiz, yoksa haber değerini yitirmiş bayat haber olarak elimizde kalır. Bunun için gündemi sürekli güncel takip etmemiz gerekir. Geneli ilgilendiren bir haberin Genel Merkez’in yazılı basın bildirisinden sonra veya ihtiyaca binaen eş zamanlı açıklama yapmamız gerekir.Yerel haberlerde ise haber yayınlanmadan önce mutlaka Genel Merkez ile görüşüp sendikamızın Basın Danışmanı ve Avukatına incelettirip 5187 sayılı basın kanununa uygun hale getirdikten sonra basın bilgilerini yapmanız gerekir.

Görsel basını kullanırken, önce konuya hakim bir şekilde bilgi küpümüzü dolduralım, beyaz ekrana çıktığımız zaman kendisinden emin, tutarlı ve seviyeli bir şekilde sendikamızı en iyi şekilde temsil etmemiz gerekir.

Kıymetli Arkadaşlar

Biz genel merkez olarak, Teşkilatımızı bilgilendirmek ve sendikal bilinci sağlaya bilmek için, dergi ,broşür, kitap ve afiş gibi yayınlar bastırarak teşkilatımıza ulaştırmaktayız.

YAYINLARIMIZ

Diyanet-Sen bültenimiz, yılda üç defa daha önce 60 bin son iki sayıyı 80 bin adet basılmış ve illere dağıtılmıştır. Sendika bültenimiz de Genel Merkez Yönetim Kurulunun Sendikal bilinç yazıları, hukuk köşesi, Genel Merkez ve Teşkilatımızın illerde yapmış oldukları faaliyet ve etkinlikler yer almaktadır.

Din ve Toplum Dergisi (İlmi Dergimiz) yılda iki defa 5 bin adet bastırılmıştır. Dergimiz özellikle ilmi içeriğiyle, akademik çevrelerce büyük beğeni toplamış , TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yapılan araştırmaya göre , her kütüphanede bulundurulması gerektiği tavsiye edilmiştir. Aynı zamanda sendikamızın imaj dergisi olmuştur. Vakıflar haftasına yetiştirilmek üzere ‘’Vakıf ve toplum’’ adlı ilmi dergi çalışmamız devam etmektedir.(nisan)

Afişler= Gündeme göre belirlediğimiz konularda afiş çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda 2 adet 2012 yetki afişi 2500 adet basılarak teşkilatımıza dağıtılmıştır.

Broşür: Çalışmalarımızın, teşkilatımıza daha kısa sürede ulaştırılması amacıyla, gerek duyulan durumlarda broşür çalışması yapılmıştır. Bu anlamda fahri kuran kursu öğreticilerimiz ile ilgili sendika olarak yaptığımız çalışmalar, broşür şeklinde 15 bin adet basılarak Kuran Kursu Öğreticilerimize dağıtılmak üzere teşkilatımıza ulaştırıldı.

Ayrıca şuan, 2004 yılında, yetkili olduğumuz günden bu güne kadar ki , KİK (Kurum İdari Kurum) toplantılarını ve imza altına alınan maddeleri tek broşür halinde çıkarma çalışmamız, devam ediyor.

Kitaplar :

‘’ Yeni Anayasa’da Din ve Vicdan Hürriyeti’’ adlı paneli ve ‘’DİB ‘lığı Çalışanların Sorunları ve Beklentileri’’ adlı anket araştırmamız kitaplaştırılarak Cumhurbaşkanına ,Meclis Başkanına Başbakan’a , Bakanlar’a, DİB ve yetkililerine İl ve İlçe Müftüleri ve Teşkilatımıza ulaştırdık. Ayrıca 657 Devlet Memurlar Kanunu ve Mevzuat ile ilgili bir kitap çalışmamız devam etmektedir.

Takvim: 2013 yılı takvimi ,100 bin adet duvar takvimi , 25 bin adet masa takvimi, bastırılarak 3 Kasım 2012 yılında illerimize zamanında ulaştırdık.

Web Sitesi :Diyanet – Sen Web sitesi almaya başladığımız web master hizmeti sayesinde daha aktif ve güncel hale getirilmiştir. Gerek gündeme uygun bannerler , gerek haber akışı konusunda web master hizmetinden yararlanmaktayız. Bunun yanında sitemizde genel merkez faaliyetleri, basın açıklamaları , şubelerimizin haberleri sürekli güncellemekle , kurum çalışanlarımızı ilgilendiren haberler duyurularla internet takipçilerimize haber altlarındaki tıklama butonlarıyla facebook, twitter kullanıcılarımıza ulaştırıla bilmektedir. Ayrıca Bütün illerimize kendilerine özgü Şube ve İlçe haberlerini yayınlaya bilecekleri web sitesi oluşturmuştur.

Tanıtım Filmi : Sendikamızın misyon ve vizyonu doğrultusunda bir tanıtım filmi hazırlayıp CD

Halinde çoğaltıp teşkilatımıza ulaştırdık.

Kurumsal Kimlik Hazırlandı: Yazılı ve görsel materyallerde standardın sağlananıp birlik ve bütünlüğü korumak için sendikamızca kurum kimliği çalışması bitti, basım aşamasında.

Yarışma: ’’ Ulusal Din ve Toplum Fotoğraf Yarışması’’’ nı 22 Şubat - 18 Eylül tarihleri arasında. Size dağıtılan broşürlerde de ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Amacımız; Türkiye’nin sahip olduğu İslam dönemi dini, mimari eserlerle ülkemiz insanının ilişkilerini çok yönlü olarak ortaya koymaktır. Bundan sonra da uluslar arası Din ve Toplum Fotoğraf Yarışması’ nı düzenlemeyi planlıyoruz.

ZİYARETLER

DİB ziyaretlerimiz, periyodik olarak devam etmektedir. Kurum çalışanlarımızın sorunlarını dile getirip çözümü konusunda çalışmalar yapıyoruz .

TBMM Ziyaretleri : Özellikle illerimizle ilgili bize ulaşan sıkıntılar, sorunlar ve projeler konusunda vekillerle görüşerek çözüm için destek istiyoruz.

Basın Ziyaretlerimiz : Medya takip merkezi interpresle yazılı ve görsel basını anında takip edebilmekteyiz, Görsel ve yazılı basında çıkan haberlerimiz web sitemizde de yayınlanmaktadır. Ayrıca basından daha etkin yararlanmak için, Ulusal yazılı ve görsel basının Ankara il temsilciliklerini ,haber müdürlerine, ziyaretler düzenliyoruz. Yerel basın da da etkili olabilmek adına gittiğimiz illerde yerel basın organlarını ziyaret etmeyi öncelik sayıyoruz. Ulusal Basında Milli Gazete, Yeni Şafak, Zaman, Yeni Akit, Türkiye Gazetesi, Milat, Yeni Asya, Star, Bugün Gazetesi , TGRT, İHA, CİHAN haber ajanslarını ziyaret ettik.

2012 yılı Şubat’ ayından bu güne kadar ulusal basında 340 haberimiz yapılmış olup, ulusal Tv kanallarında Diyanet-Sen’in 32 defa haberi yayınlanmıştır.

Kıymetli Başkanlarım,

Dün merhum Genel Başkanımız Ahmet Yıldız’ın, Din görevlilerinin çalışma yaşamının serüvenine tuttuğu ışık… bugün artık Genel Başkanımız Mehmet Bayraktutar ve ekibiyle sizlerle, daha güçlü. Bu yol zor ama doğru bir yoldur çünki… gömleğin ilk düğmesi doğru. Yarın, hepimiz için yeni bir gün , hava şartları ne olursa olsun ‘’ sen yoksan biz bir eksiğiz’’ sloğanıyla yürümeye devam… Yolumuz ,yolunuz açık olsun… sevgi ve muhabbetle kalın. Allaha Emanet Olun.

Bu haberi 4034 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR