Yazıcı Sürümü

2008 NİSAN KURUM İDARİ KURUL KARARLARI


22.04.08, Salı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI KARARLARI

(22.04.2008)

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22.maddesi uyarınca 22.04.2008 Salı günü Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İşvereni ile Yetkili Sendika Diyanet -Sen temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu Diyanet İşleri Başkanlığın da toplanmıştır.

Açılış konuşmaları yapılarak Kurum İdari Kurulu Toplantısının hayırlara vesile olması temenni edilmiştir.

Kurum İdari Kurulu Başkanı ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR başkanlığında toplanan kurul Gündem gereği görev dağılımı yaparak Başkan vekilliğine Diyanet Sen Genel Başkanı Ahmet YILDIZ Raportör üyeliğe ise Diyanet-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M. Hadi ERDOĞMUŞ seçilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir:

1- Cübbe ve sarıkların kalitesinin yükseltilerek bir standarda kavuşturulması, Müezzin Kayyımlara da cübbe ve sarık verilmesi konusunda çalışma yapılması,

2- Raporlu veya özürlü çocuğu olan din görevlilerinin sayısal bilgilerinin çıkarılarak mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda çalışma yapılması,

3- Köyde çalışan personelin çocuklarını okutabilmeleri için il ve ilçe merkezlerinde kalacakları yer konusunda çalışma yapılması,

4- Lojmanı bulunmayan camilere lojman temini konusunda müftülüklerin teşvik edilmesi,

5- Tarihi camilerde güvenlik görevlisi atanması konusunda çalışma yapılması,

6- Kur? an Kurslarının ve Yaz Kur? an Kurslarının ve diğer kursların açılışındaki sayının Milli Eğitim Bakanlığı?nda olduğu gibi 8 kişiye indirilmesi yönünde çalışmalar yapılması,

7- Kurum İdari Kurul Kararları?nın uygulanması konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı?na yazılan cevabi yazının illerdeki sendika temsilcilerini de gönderilmesi,

8- Müezzin-Kayyımların uzun dönem hizmet içi eğitim, yurt dışı görevlendirmelerinde ve askerlik süresince yerlerine vekil atama yapılması uygulamasının sağlanması,

9- Hac?ca görevli olarak gönderilecek Bayan irşat ekibi sayısının artırılması.

10- Hac?ca görevli giden personelin eşinin kuraya alınmadan taksitli olarak hacca götürme imkanının sağlanması,

11- Müftülük ve eğitim merkezlerinde sendika işyeri temsilciliği için oda tahsisinin sağlanması,

12- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılması,

13- Yeterlilik sınavının açılması,

14- 4/B statüsünde çalışan Kur?an Kursu Öğreticilerinin doğum izinlerinde ücretlerinin kesilmemesi ve 4/B statüsünde çalışan görevlilere yaz döneminde girdiklere derse göre ek ders ücretlerinin ödenmesi konusunda çalışma yapılması.

15- 4/B statüsünde çalışan personelin askere gitmeleri halinde askerlik dönüşü tekrar göreve başlatılmaları konusunda çalışma yapılması.

16- Hizmet içi eğitim kurslarına katılan personele harcırahlarının ödenmesi

17- İzinlerle ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı?nın Görev ve Çalışma Yönergesi?nin ilgi maddelerinin uygulanması,

Kararları alınmıştır.

Bu haberi 2724 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR