Hacıbey Özkan

Hacıbey Özkan

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)
hacibeyozkan@diyanetsen.org.trYazıcı Sürümü

Özetle...


31.12.12, Pazartesi

Diyanet İşleri Başkanlığı yaklaşık 90 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Kurulduğu günden bu güne kadar(2012 yılı sonu) çok çeşitli süreçler yaşanmıştır. Her iktidar döneminde Türkiye Cumhuriyetinin asli ve temel kurumlarından birisi olmuştur teşkilatımız. Teşkilatın kuruluş amacı zaman zaman sorgulanmış ve bunun üzerinden tartışmalar yapılmıştır. Halkımız bu sorgulamada hep sağduyulu olmuş ve teşkilatımızdan çok şeyler beklemiştir. 90 yıllık süreç içerisinde halkımızın teşkilatımızdan beklentileri bazen karşılık bulmuş, bazen de bulamamıştır. Toplumumuz tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının devlet içindeki yeri ve görevi sorgulanırken, devletin teşkilattan beklediği ile halkın beklediğinin aynı olmadığı da dillendirilmiştir.

Bu yazımızda maksadımız Diyanet İşleri Başkanlığının geçmişini sorgulamak değil, son on yılda elde edilen kazanımları paylaşmaktır. Bunlardan en önemlisi, sendikaların hayata girmesi, kurumsal ve kişisel olarak hakların elde edilmesine sendikaların sağladığı katkılardır. Bu anlamda sendikamızın(Diyanet-Sen), temsilci sendika olmasıyla başlayan ve devam eden süreçteki kazanımları dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bu kazanımların bir kısmı hayata geçirilmiş, bir kısmı (KİK) düzeyinde gündeme alınmış, bir kısmı ile ilgili de yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapılmaktadır. Kamu İdare Kurulu kararları her ne kadar tavsiye kararları olsa bile bunlar da zaman içiresinde kazanıma dönüştürülmüştür. Sendikamız bu konularda hem danışmanlık yapmış, hem sürecin takipçisi olmuş, hem teklifler sunarak yönlendirici katkılarda bulunmuş, hem de hakların uygulanmasında başta üyeleri olmak üzere tüm personelin tarafı olmuştur.

Sendikamızın katkısı ve yönlendirmesiyle birçok hak elde edilmiştir. Camiler haftasının, camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanması sendikamızın tekliflerindendir. Yurtdışına veya askere giden görevlilerin yerine vekil görevli atanması yapılması en önemli sendikal kazanımlardandır. Hizmet içi eğitim kurslarına çağrılan personelin harcırahlarının zamanında ödenmesi, camilerin mahalli idarelerce temizlenmesi(kısmen yapılıyor), Milli eğitimin müfettişlerinin Kur’an kursları denetimine son verilmesi, fahri Kur’an kursu öğreticilerinin sigortalarının kurumca ödenmesi, Kur’an kurslarına ücretsiz kitap verilmesi, bilgisayarlı eğitime geçilmesi, fahri Kur’an kursu öğreticilerinin sözleşmeli statüye, sonra da kadroya geçirilmesi, vekil imam-hatiplerin kadroya alınması, geçici görevlendirmelerin yıl içerisinde iki ayı geçmemesi, ihtiyaç duyulan kadroların alınması, şikayet dilekçelerinde isim, imza ve adres aranması, slayt gösterimli vaaz sistemine geçilmesi, teşkilat içi sınavlara katılan personelin idari izinli sayılması, haftalık izinlerin kullandırılması, izin alacak personelden yerine görev yapacak birisini bulma zorunluluğunun kaldırılması, eğitim merkezlerinin sınava merkezlerine dönüştürülmesi, kursiyerlerin tek ranzalı ve iki kişilik odalarda kalmasının sağlanması, diyanet yayınlarının %50 indirimle teşkilat personeline dağıtılması, TDV burslarının ayırım yapılmadan teşkilat personelinin çocuklarına verilmesi ve miktarlarının arttırılması, sınav komisyonlarında kamera kullanılması, soruların zarfla belirlenmesi ve komisyon üyelerinin eğitime tabi tutulması, hutbelerin görevliler tarafından hazırlanması, aşere-takrib-tayyibe kurslarını bitirenlere ödül verilmesi, yaz Kur’an kurslarında ek ders ücreti verilmesi, sözleşmeli personele de ek ders ücretinin verilmesi, bankalardan alınan promosyonların personele dağıtılması, memur kadrolarının VHKİ kadrolarına çevrilmesi, şube müdürlüklerine atanmak için dini yüksek okul şartının aranmaması, kariyer sistemine geçilmesi, eş değer kadrolarda mali dengenin sağlanması, görevde yükselme sınavlarının açılması, hac ve umre görevlendirmelerinde objektif kriterlerin göz önünde bulundurulması, bayan personelin artırılması yoluna gidilmesi, gibi önemli kazanımların elde edilmesinde sendikamızın çalışma, gayret, teklif ve takibi etkili olmuştur.

Diyanete ait Tv kanalının hizmete açılması ve radyo kurulması, teşkilat yasasının revize edilmesi ve ek maddelerle yeniden düzenlenmesi, camilerin gruplandırılarak çift görevli statüsüne geçilmesi, İlahiyat ön lisans mezunu personele de İLİTAM yolu ile lisans eğitimi tamamlama fırsatlarının sağlanması, gerekli önlemleri alarak merkezi vaaz sisteminden kademeli olarak vazgeçilmesi, cami derslerinin yaygınlaştırılması, başkanlık merkez personeline iş yoğunluğunun eşit olarak dağıtılması, Kur’an kurslarının da camiler gibi sınıflandırılması, MBSTS sınavlarının her yıl yapılması, kurum tarafından yapılacak olan sınav tarihlerinin belirlenmesinde AÖF ve KPSS tarihlerinin göz önünde bulundurulmasının sağlanması, imam-hatip müktesebi olan müezzinlerin bulundukları cami ve mescitlerin kadrolarının imam-hatip kadrosuna dönüştürülerek imam-hatip olarak atamalarının yapılması, din hizmetleri uzman kadrolarının genel idare hizmetleri kadrosu kapsamına alınması, becayiş işlemlerinin yapılmasının sağlanması, yeterlilik sınavlarının tekrarlanması, mülakatların KPSS göre yapılıp atamaların buna göre gerçekleştirilmesi, gibi kazanımlar da yine sendikamızın çalışma ve gayretleriyle elde edilmiştir.

Sendikamızın teklifi doğrultusunda din hizmetleri tazminatının Eğitim görevlileri ve Vaizler için yeniden düzenlenmesi, Murakıplığın il müfettişliğine dönüştürülmesi gibi yeni düzenlemeler için de çalışmalar yapılmıştır.

Belirttiğimiz bu kazanımlar ve ifade etmediğimiz diğerleri sendikamızın gayretli çalışma ve takipleri sonucunda gerçekleşmiş, bunlar kurumsal ve bireysel hayatımıza yön vermiş, teşkilatımızı da rahatlatmıştır.

Geldiğimiz bu sonuç ve elde edilen kazanımlar teşkilatımız mensuplarını memnun etmiştir. Memnuniyetlerini ifade etmek amacıyla personelimizden birçok tebrik ve teşekkür aldık. Sendikamıza teşekkür eden personelimiz aynı zamanda kurumumuza teşekkürü de bir borç bilmişlerdir. Biz de sendika genel merkezi olarak başta üyelerimiz olmak üzere tüm teşkilat mensuplarına bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. İstek ve arzularınıza cevap bulup çözüm üretmek amacıyla sorunlarınızı bize ulaştırmanız yetecektir. Sizleri arkamızda ve yanımızda görüyoruz. Sizler önemli bir kamuoyu oluşturmaktasınız. Desteğinizin varlığından güç ve kuvvet alıyoruz. Sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda başkanlık teşkilatımıza teklifler sunmak ve tekliflerle ilgili süreçleri takip ederek gündem oluşturmak, basın açıklamaları yapmak sendikamızın temel görevleri arasındadır.

Siz değerli üyelerimiz ve teşkilat mensuplarımızı arkamızda hissettiğimizde çözemeyeceğimiz ve aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Geçmiş başarılarımız yarın yapacaklarımızın habercisidir. Sizler çok daha güzel yarınları hak etmektesiniz. Yaptığınız hizmetin sorumluluğu ağırdır. Bunu bilen sizlerin maddi ve manevi haklar konusunda da hak ettiğinizi almanız gerekir. Biz de sendika olarak bunun için gayret etmekteyiz. Siz bizim yanımızda biz de sizin yanınızda hep beraber yolculuğumuza devam edeceğiz. Daha mutlu yarınlara ulaşmak amacıyla..!

Bu haberi 3751 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR